Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Płatności internetowe oraz wydruki map 2017-06-28
Od 28 czerwca 2017 można wnosić opłaty za zgłoszone prace geodezyjne z wykorzystaniem płatności internetowych za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Dodatkowo została uruchomiona możliwość zamawiania wydruków map według stanu archiwalnego. Mapy można zamawiać ze strony wegrowski.e-mapa.net.

Funkcjonalności iGeoMap w powiatowym portalu mapowym 2017-04-27
W dniu 27 kwietnia 2017r. w miejsce działającego do niedawana apletu Javy iGeoMap uruchomiono jego funkcjonalności w postaci dedykowanego modułu iGeoMap umieszczonego w powiatowych portalach mapowych. Dostęp do funkcjonalności można włączyć na pasku narzędziowym klikając na pozycji "Portal ogólny", co da możliwość przełączenia na "Portal geodezyjny - iGeoMap" jak przestawiono to na poniższym rysunku.Uaktywnienie portalu iGeoMap skutkuje pojawieniem sie dodatkowych funkcji specjalistycznych związanych z obsługą prac geodezyjnych. Zestaw tych funkcji zawiera obecnie: zgłoszenie pracy geodezyjnej, przeglądanie operatów oraz wyszukiwanie punktów osnowy i zakresów prac geodezyjnych. Będzie się on zmieniał wraz z upływem czasu. Pozycja "Zgłoszenie pracy geodezyjnej", której uruchomienie startuje bezpośrednio od utworzenia markera, a po jego zatwierdzeniu przechodzi automatyczne do edycji parametrów pracy. Stary sposób zgłaszania związany z markerem przez "Wyślij zakres do ODGIK" pozostał niezmieniony.Domyślnie portal startuje z wybraną opcją "Portal ogólny", a przy kolejnych odwiedzinach następuje automatyczne zapamiętywanie, która wersja portalu była ostatnio wybrana przez użytkownika i następne uruchomienie wystartuje portal w tej zapamiętanej wersji. Pozostałe zmiany wprowadzone zmiany, to:
zmiana lokalizacji przycisku "Drzewko warstw" - teraz jest to pierwsza ikona na pasku
zastąpienie przycisku "Zgłoś uwagi" nową ikoną

Uruchomiono powiatowy portal mapowy publikujący dane zasobu podgik 2016-08-18
W dniu 18 sierpnia 2016r. w Starostwie Powiatowym w Węgrowie uruchomiono powiatowy portal mapowy dostępny pod adresem wegrowski.e-mapa.net. W portalu prezentowane są aktualne dane ewidencyjne oraz osnowa geodezyjna, a także zbiory danych przestrzennych dotyczące numeracji adresowej i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pochodzące z gmin powiatu węgrowskiego. Kolejne funkcjonalności zostaną udostępnione wkrótce.

Copyright (C) 2013 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 15 lipca 2013